Hoppa direkt till innehåll

Hässleholms fibernät, din väg in i framtiden!

Våra olika områden delas in i fyra olika kategorier.

Pågående område: I dessa områden pågår just nu utbyggnad av vårt fibernät. Varje område har sin tidplan. Läs mer information under respektive område. Det är fortfarande öppet för beställningar.

Ej påbörjade område: Avser områden där vi ännu inte påbörjat utbyggnad av vårt fibernät. Här finns områden som är planerade men där utbyggnad ännu inte har startat. Här finns också områden där vi väntar på högre beställningsgrad innan vi börjar detaljplanera området. Läs mer information under respektive område.

Byggda område: Områden där vi har byggt fibernät och är öppna för beställning av efteranslutning. Vi har en leveranstid på ca 3 månader. Pris för efteranslutning är 24 000,-

Kampanjområde: Här pågår just nu en kampanj. Under pågående kampanj kan du beställa fiberanslutning till reducerat pris 19 000,- (ordinarie pris 24 000,-).

Beställ fiber med BankID
Nu kan du beställa anslutning till Hässleholms Fibernät direkt med BankID. Sök på din adress nedan och följ sedan anvisningarna.
Alternativt kan du klicka på någon av kategorierna nedan och leta upp ditt område.
Om du inte har BankID är du välkommen att kontakta oss via så skickar vi ett beställningsavtal.